Previous Next

民法上的代理有什么特点?

时间:2020-09-11

3、代理人只要在代理的权限范围内可以独立进行代理活动; 4、代理人代理活动的一切法律后果都直接由被代理人承担。 --------------------------------------------------------------------------------